OM CONSULTOR

Consultor tilbyder konsulentbistand til både private og offentlige virksomheder inden for områderne:

  • Search & Selection.
  • Rekruttering & Udvælgelse.
  • Forretnings-, Strategi- og Organisationsudvikling.
  • Leder-, Ledelses- og medarbejderudvikling.
  • Teambuilding.
  • Individuel Genplacering.
  • Individuel Karriererådgivning.
  • Individuel Coaching.
  • Markedsanalyser og Brugerundersøgelser.
  • Kurser i styring og udvikling af de menneskelige ressourcer.

Gennem mange års arbejde med private og offentlige virksomheder har Consultor fået en stor erfaring i at arbejde med ansættelse og udvikling af ledere og medarbejdere samt med udvikling og tilpasning af virksomheder.

Consultor har gennem årene været med til over 8.000 ansættelser og et større antal virksomhedsprojekter i både små, mellemstore og store private og offentlige virksomheder.

Der har altid været tale om et samarbejde baseret på personlig kontakt, en høj grad af service, kvalitet og en stor respekt for de mennesker og virksomheder, der har indgået i arbejdet.

Consultor lægger afgørende vægt på, at der tages hensyn til såvel de involverede personer som til de respektive virksomheders eksisterende kultur, struktur og arbejdsform. Det er samtidig meget væsentligt, at samtlige ledere og medarbejdere involveres kraftigt i de ændringsprocesser, der ofte bliver resultatet, fordi der ellers ikke kommer effekt nok ud af ændringerne.

Consultor indgår i et omfangsrigt netværk, der er med til at understøtte den professionelle udvikling og erfaring.

Consultor tilbyder også at overtage dele af eller hele Human Resource området i virksomheder, der måtte ønske at outsource specialfunktioner for derved bedre at kunne koncentrere sig om sine primære resultater.