ETIK

En høj professionel og etisk standard er et af de vigtigste elementer i den forretningsfilosofi, der ligger bag Consultor.

Dette gælder ved alle former for ydelser, og således også for search-, rekrutterings- og udvælgelsesopgaver. En fejlansættelse kan betyde markedsmæssige tab og intern uro for virksomheden samt usikkerhed og et personligt nederlag for den person, der ansættes i det forkerte job. Procedurerne i ansættelsesprocessen må derfor sikre begge parter i så høj grad, som det overhovedet er muligt.

Consultor arbejder udelukkende med virksomheder/organisationer som opdragsgivere.

Consultor påtager sig kun opgaver, som kan gennemføres på en forretningsmæssig og professionel forsvarlig måde.

Consultor behandler alle oplysninger om både klientvirksomheder og enkeltpersoner fortroligt.

Consultor omtaler ikke uden forudgående tilladelse klientvirksomheder og enkeltpersoner over for uvedkommende. Der indhentes altid tilladelse, før en klient bruges som reference i forbindelse med markedsføring af egne ydelser.

Consultor stiller alle ansøgere ens, og det er således hverken kvalificerende eller diskvalificerende at være ansat i en virksomhed, der er kunde hos Consultor.

Consultor behandler den enkelte kandidat individuelt og med respekt.

Ved search og anonym annoncering oplyses kandidatens navn først over for klienten, når kandidaten har givet sit samtykke hertil.

De psykologiske test, Consultor anvender, skal ikke alene til enhver tid leve op til de krav, som måtte stilles til erhvervspsykologisk testning, men skal også være en integreret del af et interview, som altid skal afsluttes med en mundtlig tilbagemelding til kandidaten.

Referencer kontaktes kun efter forudgående tilladelse og uden angivelse af, hvilket job kandidaten søger.

Consultor følger løbende op på alle ansættelser for at sikre, at ansættelsesforholdet fungerer optimalt.

Ansættes kandidaten ikke, makuleres samtlige kandidatoplysninger ved sagens afslutning, medmindre kandidaten ønsker at indgå i en emnebank. Er kandidaten rapporteret til klienten, opbevares dog i seks måneder en opsummering af de oplysninger, der er videregivet, således at Persondatalovens bestemmelser bliver overholdt.