Produktionsplanlægger

Med reference til fabrikschefen kan du se frem til en spændende og omskiftelig hverdag, hvor du vil indgå i et dynamisk og erfarent team (53.1803).

Lønspecialist

Til Micro Matic søger vi en erfaren lønspecialist til en stilling på 25 timer/uge. Du er vant til og trives med at arbejde selvstændigt. Du vil blive ene ansvarlig for lønfunktionen i Danmark. Med reference til CFO’en vil du blive en del af en international organisation, hvor du vil komme til at arbejde sammen med kollegaer i såvel indland som udland. Du vil få en alsidig arbejdsdag med opgaver, der spænder vidt indenfor lønområdet. Du vil få stor mulighed for selvstændigt at planlægge dit arbejde (53.1802).

Administrativ Koordinator

Et udfordrende job i en lille men professionel organisation, hvor der både er højt til loftet og muligheder for stor indflydelse på egen arbejdssituation. En flad organisation og en behagelig omgangsform kendetegner virksomheden, bakket op af en familievenlig politik med flekstid – gennemsnitlig 37 timer pr. uge incl. frokost – og mulighed for diverse fritids- og sportsaktiviteter (14.1802).

Servicetekniker

Elogic Systems har forrygende travlt og har derfor brug for en erfaren og selvstændig servicetekniker med stort kendskab til tavlebygning. Motiveres du af at give dine kunder en super service og er dit arbejde kendetegnet af kvalitet? Så er du måske den nye servicetekniker på Sjælland, med udgangspunkt fra værkstedet i Ølstykke (53.1801).

Ejendomsinspektør

Vores kunde er en stor danskejet fond med udlejning af tæt på 1.000 lejemål. I løbet af de kommende år er der planlagt for drift, administration og udlejning af yderligere et stort antal lejemål i samarbejde med en række større investorer. Der er derfor behov for endnu en professionel ejendomsinspektør. Hovedarbejdsstedet er placeret lidt nord for København (14.1801).

Teknisk Produktchef Køling

Du vil med reference til Head of R&D blive teknisk ansvarlig for dette strategisk vigtige produktområde, og blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. Du vil være den drivende kraft i forhold til kølerelaterede projekter og vil indgå i teams på tværs af de øvrige teknologiske platforme (53.1709).

Kølespecialist

Du vil med reference til Produktchefen for køling blive en del af vores team, der konstant skal fokusere på at optimere og udvikle vores køletekniske produktportefølje. Du vil blive det praktiske omdrejningspunkt i forhold til køleteknologi og stå for test og evaluering af både eksisterende og nye køleteknologier. Du vil få en bred berøringsflade både internt og eksternt samt vil indgå i teams på tværs af vores teknologiske platforme. Din tekniske ekspertise vil blive udfordret og din evne til at være innovativ og fokuseret på forbedringer vil være vigtig (53.1708).

Produktchef - Drift og Vedligehold - Boliger

Du bliver med reference til Produktionschefen ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle Drift og Vedligehold (D&V) indenfor boligsegmentet. Der er tale om et nyt produktområde, hvor du sammen med teamet vil få ansvaret for at bygge det op, drifte og være med til at definere konditioner og rammerne for produktområdet, naturligvis med solid støtte fra organisationen. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de salgsansvarlige, og vil være kundernes naturlige omdrejningspunkt i forhold til løsninger rettet mod D&V i boligsegmentet. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovsafdækning til den faktiske projektgennemførelse, herunder også at supervisere de driftsmæssige problemstillinger. Du bliver den der står på mål for sikkerhed og kvalitet i leverancen samt den fornødne dokumentation (53.1707).

Produktchef - Building Management - Odense

Du bliver med reference til Produktionschefen ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle Drift og Vedligehold (D&V) indenfor boligsegmentet. Der er tale om et nyt produktområde, hvor du sammen med teamet vil få ansvaret for at bygge det op, drifte og være med til at definere konditioner og rammerne for produktområdet, naturligvis med solid støtte fra organisationen. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de salgsansvarlige, og vil være kundernes naturlige omdrejningspunkt i forhold til løsninger rettet mod D&V i boligsegmentet. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovsafdækning til den faktiske projektgennemførelse, herunder også at supervisere de driftsmæssige problemstillinger. Du bliver den der står på mål for sikkerhed og kvalitet i leverancen samt den fornødne dokumentation (53.1706).

Teknisk salgskonsulent til Sønderjylland

Du får ansvaret for salg af Nassaus brede program af innovative port løsninger i Sønderjylland. Du er baseret centralt i distriktet (ca. Vejle og syd). Du vil få oplæring i Nassaus produkter og systemer og vil få et tæt samspil med både de tekniske og administrative funktioner. Du sælger og rådgiver direkte til kunder, entreprenører samt rådgivende ingeniører/arkitekter o.lign., så du skal formå at dække hele købsprocessen, og de forskellige behov der opstår. Der er derfor tale om rådgivende og teknisk salg, hvor du gør brug af din erfaring med kundetilpassede løsninger og din flair for præsentere det optimale for kunden (53.1705).

Projektleder - Ingeniør med solid elteknisk baggrund

Som Projektleder/Ingeniør er din primære arbejdsopgave at servicere kunder i forhold til tilbudsgivning, projektstyring samt levering af fordelings- og effekttavler. Du er ansvarlig for, at projekterne laves med den rigtige tekniske løsning, samt at det leveres indenfor den aftalte tidsramme, kvalitet og budget (53.1704).

Business Controller/Direktionsassistent til dynamisk vækstvirksomhed

Med reference til økonomidirektøren og I samarbejde med de øvrige i økonomiafdelingen, skal du følge op på de igangværende arbejder, kontrollere projekter og deres økonomi, deltage aktivt i budgettering, forholde dig til virksomhedernes processer og arbejdsgange samt udvikle og optimere disse. Du vil blive en nøglefigur i forhold til en række projekter indenfor økonomifunktionen og skal være en aktiv medspiller i forhold til den vækst, der planlægges for organisationen. Herudover vil du blive tæt knyttet til direktionen og vil også i den sammenhæng styre/eller deltage i tværgående projekter også udenfor de direkte økonomidiscipliner, deltage i udarbejdelse af strategiske præsentationer/referater o.lign. (53.1702).

Group Business Controller til hovedkontoret i Odense

Med reference til Group CFO skal du medvirke til at udvikling virksomhedens business controlling og bidrage til at skabe et solidt operationelt driftsoverblik. Du vil være en væsentlig bidragsyder til centrale projekter, der skal skabe gennemsigtighed i økonomistyringen. Du vil arbejde tæt sammen med øvrige funktioner i Group Finance bestående af Shared Service Center i Litauen, intern revision og treasury. Du vil ligeledes være en central sparringspartner for divisionernes CFO’er i Europa, USA og Asien (53.1615).

Head of R&D based in Odense

You will lead an innovation team (around 20 people) and all R&D activities. You will be part of the management group and reporting to the Supply Chain Director. R&D activities are performed in close cooperation with the international sales organization and occasionally in cooperation with specific customers/partners (53.1613).

Head of International Quality - Based in Odense

With direct reference to the Supply Chain Director you will lead an international quality organization (app. 25 people) focusing on MM’s production facilities in Denmark, Lithuania, China, and England. You will have the total responsibility regarding Micro Matics quality development until delivery of the final product/solutions assurance from product. You have a Master’s degree in mechanical sciences/quality and 7-10 years of QA experience in an international production environment (53.1612).

El-Teknisk Produktingeniør

Du har et solidt el-teknisk fundament baseret i en uddannelse som ingeniør (kunne være Mekatronic eller lignende), kombineret med praktisk erfaring fra kombinationen af el- teknisk og mekanisk udvikling. Du har haft berøring med CE mærkning samt de dokumentationskrav der stilles (53.1611).

Key Account Manager - Norden

Du bliver med reference til salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kunde-segmenter, grossister og forhandlere i de nordiske lande. Du får account ansvaret for dette segment, og vil være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovs-afdækning til den faktiske projektgennemførelse (53.1606).

Associerede Partnere

Har du lyst til at blive selvstændig indenfor rekruttering og udvælgelse samt yde en seriøs og faglig kompetent rådgivning overfor dansk erhvervsliv, er muligheden her til stede uden det store kapitalbehov. Du kommer til at arbejde med anerkendte løsninger og en solid organisation i ryggen. Det er en forudsætning, at du har været beskæftiget i en del år indenfor et eller flere af vores forretningsområder. (53.1003)

Andre stillinger

Der vil – udover de stillinger, der på en eller anden måde annonceres – altid være en del andre stillinger der af forskellige grunde ikke bliver annonceret, men hvortil der udelukkende gennemføres diskret headhunting (Search and Selection). Du er derfor særdeles velkommen til at e-maile dit C.V. til emnebanken med samtidig angivelse af jobønsker, -niveau samt eventuelt branche(r).