Financial Controller

DTU søger en regnskabsmæssig dygtig kollega til Koncernrapportering – der er en del af Afdelingen for Økonomi og Regnskab – primært til støtte for Boligfonden DTU, der er en ekstern enhed tilknyttet DTU. Boligfonden DTU er i stor vækst med udlejning af boliger til udenlandske studerende. Boligfonden beskæftiger 10 personer beskæftiget med administration af små 2000 kollegieværelser og andre boligformer til f.eks. udenlandske undervisere og ph.d.-studerende. Med reference til områdelederen for koncernrapportering vil du sammen med dine højt kvalificerede kolleger i hele Afdelingen for Økonomi og Regnskab være i tæt dialog med ledelsen og medarbejderne i DTU Boligfonden (14.1807).

Business Development Manager

Du vil blive ansvarlig for din egen forretning i forretningen for et strategisk vigtigt og udfordrende produktområde. Du og dit team (ca. 10 mand) vil få det samlede ansvar for dette produktområde fra udvikling til salg. Området ses som et vigtigt strategisk vækstområde fremover og vi vil styrke området med en Business Development Manager (53.1810).

R&D Ingeniør

Du vil med reference til den Tekniske Chef for dette strategisk vigtige produktområde blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. Du kommer som en del af R&D afdelingen til at arbejde i spændingsfeltet mellem kunder, produktion og udvikling, og der vil konstant være behov for at din evne til at drive processer og projekter parret med din solide tekniske indsigt inden for plast- og metalbearbejdning (53.1809).

Logistic Development Manager

Som Logistic Development Manager skal du medvirke til at forbedre kundetilfredsheden gennem optimering af service, kvalitet og pris på tværs af virksomhedens globale forsyningskæde og her specielt den globale transport og distribution. Det vil kræve en ægte hands-on mentalitet at arbejde med definition af projekter, problemanalyser og implementering af løsninger, der balancerer service, omkostninger og varebeholdninger. Du vil skulle arbejde tæt sammen med Global Production and Supply Chain teamet, IT Shared Service og salgs-/service datterselskaber over hele verden (14.1806).

Instruktører til oplæring i brug af fælleskøkkener

Boligfonden DTU har etableret nye boliger for studerende på Linde Allé i Nærum hvor mange nationaliteter skal bo sammen. 172 studerende fordelt på 16 fælleskøkkener skal have en hverdag til at fungere i disse fine nyindrettede fælleskøkkener. Herudover har bygningen fællesrum hvor der også kan være behov for vejledning. En række studerende har kortere ophold, hvorfor der i vores bygning vil være en løbende udskiftning, primært i forbindelse med sommer og vinter optaget (14.1805).

Regnskabschef til ekspansiv virksomhed

Du er en fagligt stærk økonom med et solidt kendskab til de regnskabsmæssige og økonomiske funktioner i en produktionsvirksomhed. Enten er du vokset op i økonomiafdelingen i produktionsvirksomhed, eller også har du en baggrund som revisor og har derefter opnået erfaring som økonomi- eller regnskabschef i en produktionsvirksomhed. Du har en solid regnskabsteknisk uddannelse, du er skrap til tal og god til engelsk. Med din analytiske tilgang og din struktur og planlægningsevne skaber du det optimale overblik. Du har en positiv gennemslagskraft baseret på din faglige ballast og som person er du en stærk kommunikator, udstyret med evnen til at samarbejde på alle niveauer. Du har et godt kendskab til IT-redskaber, er superbruger af Navision Dynamics og Excel og du er ferm til at skræddersy værktøjer i disse programmer. Du er initiativrig, forandringsparat og resultatorienteret. Og så er du nysgerrig, har et godt humør – og er ikke-ryger (53.1808).

IT Chef til ekspanderende international virksomhed

Du har erfaring fra en lignende stilling gerne kombineret med et internationalt brugermiljø. Du forventes teknisk at have en bred baggrund både med indsigt i det driftsmæssige (herunder server opsætning o.lign) og samtidig kunne drive og optimere på de Business Applications man anvender i Nassau. Du vil trives med at tage ansvar for den daglige drift af både hardware/software, ligesom du er fortrolig med at prioritere opgaver og projekter i afdelingen og med de mange eksterne konsulenter som er tæt tilknyttet. Du har fokus på brugeren, derfor praktiseres god service med et smil, men også med fokus på de rigtige løsninger. Engelsk er naturligvis et must i stillingen (53.1807).

Technical Manager responsible for a strategi product range

You will lead of a dynamic team (5-6 people) referring to the Manager responsible for all technical solutions in Micro Matic globally. You will be responsible for a strategic product range both related to Innovation projects and maintaining existing solutions (53.1806).

Bygningsrådgiver/Konstruktør

Har du teoretisk/ teknisk baggrund og har du erfaring og lyst til at rådgive kunder indenfor drift- og vedligeholdelse, samt rådgivning, projektering og tilsyn med byggeprojekter af forskellig karakter og størrelse, er der her mulighed at blive en del af et nyt dynamisk team, der skaber de rigtige løsninger i forhold til kundens behov. Teamet besigtiger ejendomme og udarbejder langsigtede vedligeholdelsesstrategier, som skal danne beslutningsgrundlag for bygningsejere, bestyrelser mm, således at drift- og vedligeholdelse kan ske i prioriteret rækkefølge og til planlagt budget. Dine primære kunder vil være ejer- og andelsboligforeninger, men almene boligforeninger og kollegier, samt private udlejningsejendomme kan også forekomme. Jobbet løses med udgangspunkt i Måløv og med opgaver primært i distriktet Storkøbenhavn (53.1805).

Dynamisk produktionschef baseret syd for København

Med reference til den administrerende direktør skal du lede en produktion med i alt ca. 25 fastansatte (2-5 yderligere i spidsbelastningsperioder) hvor der konstant vil være fokus på forbedring, optimering og motivation af medarbejderstaben. Du får det samlede ansvar for vor klients produktion og produktionsplanlægning. Der er tale om en bearbejdende produktion med et produktionsapparat der løbende kræver fornyelse og optimering men som også vil stille krav til din tekniske forståelse og snilde i forhold til at finde de optimale løsninger (53.1804).

Produktionsplanlægger

Med reference til fabrikschefen kan du se frem til en spændende og omskiftelig hverdag, hvor du vil indgå i et dynamisk og erfarent team (53.1803).

Teknisk Produktchef Køling

Du vil med reference til Head of R&D blive teknisk ansvarlig for dette strategisk vigtige produktområde, og blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. Du vil være den drivende kraft i forhold til kølerelaterede projekter og vil indgå i teams på tværs af de øvrige teknologiske platforme (53.1709).

Kølespecialist

Du vil med reference til Produktchefen for køling blive en del af vores team, der konstant skal fokusere på at optimere og udvikle vores køletekniske produktportefølje. Du vil blive det praktiske omdrejningspunkt i forhold til køleteknologi og stå for test og evaluering af både eksisterende og nye køleteknologier. Du vil få en bred berøringsflade både internt og eksternt samt vil indgå i teams på tværs af vores teknologiske platforme. Din tekniske ekspertise vil blive udfordret og din evne til at være innovativ og fokuseret på forbedringer vil være vigtig (53.1708).

Projektleder - Ingeniør med solid elteknisk baggrund

Som Projektleder/Ingeniør er din primære arbejdsopgave at servicere kunder i forhold til tilbudsgivning, projektstyring samt levering af fordelings- og effekttavler. Du er ansvarlig for, at projekterne laves med den rigtige tekniske løsning, samt at det leveres indenfor den aftalte tidsramme, kvalitet og budget (53.1704).

Business Controller/Direktionsassistent til dynamisk vækstvirksomhed

Med reference til økonomidirektøren og I samarbejde med de øvrige i økonomiafdelingen, skal du følge op på de igangværende arbejder, kontrollere projekter og deres økonomi, deltage aktivt i budgettering, forholde dig til virksomhedernes processer og arbejdsgange samt udvikle og optimere disse. Du vil blive en nøglefigur i forhold til en række projekter indenfor økonomifunktionen og skal være en aktiv medspiller i forhold til den vækst, der planlægges for organisationen. Herudover vil du blive tæt knyttet til direktionen og vil også i den sammenhæng styre/eller deltage i tværgående projekter også udenfor de direkte økonomidiscipliner, deltage i udarbejdelse af strategiske præsentationer/referater o.lign. (53.1702).

Group Business Controller til hovedkontoret i Odense

Med reference til Group CFO skal du medvirke til at udvikling virksomhedens business controlling og bidrage til at skabe et solidt operationelt driftsoverblik. Du vil være en væsentlig bidragsyder til centrale projekter, der skal skabe gennemsigtighed i økonomistyringen. Du vil arbejde tæt sammen med øvrige funktioner i Group Finance bestående af Shared Service Center i Litauen, intern revision og treasury. Du vil ligeledes være en central sparringspartner for divisionernes CFO’er i Europa, USA og Asien (53.1615).

Head of International Quality - Based in Odense

With direct reference to the Supply Chain Director you will lead an international quality organization (app. 25 people) focusing on MM’s production facilities in Denmark, Lithuania, China, and England. You will have the total responsibility regarding Micro Matics quality development until delivery of the final product/solutions assurance from product. You have a Master’s degree in mechanical sciences/quality and 7-10 years of QA experience in an international production environment (53.1612).

El-Teknisk Produktingeniør

Du har et solidt el-teknisk fundament baseret i en uddannelse som ingeniør (kunne være Mekatronic eller lignende), kombineret med praktisk erfaring fra kombinationen af el- teknisk og mekanisk udvikling. Du har haft berøring med CE mærkning samt de dokumentationskrav der stilles (53.1611).

Key Account Manager - Norden

Du bliver med reference til salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kunde-segmenter, grossister og forhandlere i de nordiske lande. Du får account ansvaret for dette segment, og vil være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovs-afdækning til den faktiske projektgennemførelse (53.1606).

Associerede Partnere

Har du lyst til at blive selvstændig indenfor rekruttering og udvælgelse samt yde en seriøs og faglig kompetent rådgivning overfor dansk erhvervsliv, er muligheden her til stede uden det store kapitalbehov. Du kommer til at arbejde med anerkendte løsninger og en solid organisation i ryggen. Det er en forudsætning, at du har været beskæftiget i en del år indenfor et eller flere af vores forretningsområder. (53.1003)

Andre stillinger

Der vil – udover de stillinger, der på en eller anden måde annonceres – altid være en del andre stillinger der af forskellige grunde ikke bliver annonceret, men hvortil der udelukkende gennemføres diskret headhunting (Search and Selection). Du er derfor særdeles velkommen til at e-maile dit C.V. til emnebanken med samtidig angivelse af jobønsker, -niveau samt eventuelt branche(r).