Stærk Controller/Lønningsansvarlig til NASSAU DOOR

Til en boligudlejnings fond i rivende vækst og med en uformel, dynamisk og energifyldt atmosfære samtidig med et godt socialt fællesskab søges en meget dygtig og selvstændigt arbejdende økonomiassistent. Arbejdsstedet er placeret lidt nord for København og der er mulighed for hel- eller deltid (53.2003)

Group CFO for NASSAU koncernen

Som Group CFO vil du have det fulde finansielle ansvar for alle selskaber i NASSAU koncernen, og du bliver en central del af den overordnede ledelsesgruppe, og skal løbende formå at bibringe et klart finansielt overblik. Du vil få det direkte ledelsesansvar for medarbejderne i Danmark og det Shared Service Center som NASSAU har etableret i Litauen (53.2002)

Produktionsplanlægningsleder

Til en stor og spændende vækstvirksomhed i København søges en proaktiv, struktureret, samarbejds- og resultatorienteret leder med flere års erfaring som produktionsplanlægger og med solid SAP erfaring (14.2008)

Dynamisk Export Manager til teknisk projektsalg

Du bliver med reference til CEO ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kundesegmenter, grossister, forhandlere og Key Accounts væsentligst i Europa. Du vil få ansvaret for et lille team på 2 regional managers, salgskoordinator og en salgselev, og det bliver dit ansvar at sikre ledelse og udvikling af dit team. Forventningen er, at teamet skal udvides med endnu en regional manager inden årsskiftet (53.2001).

Administrativ Koordinator

Har du lyst til at arbejde i et universitetsmiljø og være med til at gøre en forskel? Boligfonden DTU søger en administrativ koordinator til at bidrage i vores arbejde med at understøtte Danmarks Tekniske Universitets rolle som internationalt eliteuniversitet (14.2001)

Teamleder

Det drejer sig om en meget selvstændig stilling med ansvarsopgaver indenfor Personaleledelse, Overvågning & Styring af kundekontakt, Aftaler og Ressourceallokering samt om nødvendigt andre administrative opgaver. Vores kunde er en dansk virksomhed placeret i Storkøbenhavn, hvor Teamlederen kommer til at arbejde tæt sammen med Head of Operations, ligesom du deltager i møder der vedrører daglig drift og udvikling (14.1907)

Økonomiassistent

Til en boligudlejnings fond i rivende vækst og med en uformel, dynamisk og energifyldt atmosfære samtidig med et godt socialt fællesskab søges en meget dygtig og selvstændigt arbejdende økonomiassistent. Arbejdsstedet er placeret lidt nord for København og der er mulighed for hel- eller deltid (14.1904).

Kommerciel Produktchef/Markedschef

Du bliver med reference til Salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle segmentet andels- og ejerforeninger. OBH er allerede i segmentet, men ønsker en større fokus på de specielle forhold der gør sig gældende, hvor du sammen med teamet vil få ansvaret for at bygge det op og være med til at definere konditioner og rammerne for området, naturligvis med solid støtte fra organisationen (53.1906).

Ejendomsadministrator praktikant

Du vil som praktikant indgå i et tæt samarbejde med de øvrige, meget engagerede kolleger i ejendomsteamet, der er karakteriseret ved kollegialt sammenhold og et stort engagement i at levere positivt til teamets arbejdsopgaver. Ejendomsteamet administrerer ejendomsporteføljen og bistår ved køb, produktudvikling og udlejning m.v. Der er stor variation i opgaverne hvilket giver dig store muligheder for selv at bidrage og være en del af den videre udvikling (14.1902).

Ejendomsadministrator

Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige, meget engagerede kolleger i ejendomsteamet, der er karakteriseret ved kollegialt sammenhold og et stort engagement i at levere positivt til teamets arbejdsopgaver. Ejendomsteamet administrerer ejendomsporteføljen og bistår ved køb, produktudvikling og udlejning m.v. Der er stor variation i opgaverne hvilket giver dig store muligheder for selv at bidrage og være en del af den videre udvikling. Der er således tale om et udfordrende job i en effektiv professionel organisation, hvor der både er højt til loftet og muligheder for stor indflydelse på egen arbejdssituation. En flad organisation og en behagelig omgangsform kendetegner virksomheden, bakket op af en familievenlig politik med fleksibelt arbejdssted og -tid (14.1901).

Key Account Sales Manager

As a Key Account Manager at RECO PORTs Stockholm office, you will have the overall responsibility of developing key customers in your region. You will have direct reference to the Managing Director of RECO PORT. We are looking for a skilled Key Account Manager to oversee the relationships of the company with its most important clients. You will be responsible for obtaining and maintaining long term key customers by comprehending their requirements (53.1905).

Business Unit Manager

As Business Unit Manager (BUM) of RECO PORT you will have the overall responsibility of developing the company and secure that the short- and long-term plans are implemented. In your role as BUM you will lead the Company and its employees to a successful future. It is your responsibility to set the overall strategic direction of the company, in line with Group directives and overall strategy, and define all activities needed to achieve the overall company objectives (53.1904).

Finance Manager

With direct reference to the Business Unit Manager (Country Manager) of RECO PORT in Lidköping you will follow up on the daily numbers, control projects, inventory etc. and be an active part of the budgeting and forecast process and follow up on said process. You will be responsible for preparation of the annual report as well as all material for accounting. Moreover, you will be responsible for RECO PORT’s GDPR process and maintenance (53.1903).

Experienced Software Engineer

We are an independent, self-managed Danish competence center owned by ILIAS Solutions, consisting of a small team of specialists within: statistics, AI and data science. We have our focus on developing flexible solutions/products primarily for international defense organizations, working closely with ILIAS Solutions, in order to be able to integrate our solutions into the ILIAS ERP-system – if needed. Our office is based in the innovative DTU Science park. Here you will have an option to participate in free events from external speakers/other high-tech companies, who – like us – work on developing the newest research from the university environment to commercialization (53.1811).

Logistic Development Manager

Som Logistic Development Manager skal du medvirke til at forbedre kundetilfredsheden gennem optimering af service, kvalitet og pris på tværs af virksomhedens globale forsyningskæde og her specielt den globale transport og distribution. Det vil kræve en ægte hands-on mentalitet at arbejde med definition af projekter, problemanalyser og implementering af løsninger, der balancerer service, omkostninger og varebeholdninger. Du vil skulle arbejde tæt sammen med Global Production and Supply Chain teamet, IT Shared Service og salgs-/service datterselskaber over hele verden (14.1806).

Instruktører til oplæring i brug af fælleskøkkener

Boligfonden DTU har etableret nye boliger for studerende på Linde Allé i Nærum hvor mange nationaliteter skal bo sammen. 172 studerende fordelt på 16 fælleskøkkener skal have en hverdag til at fungere i disse fine nyindrettede fælleskøkkener. Herudover har bygningen fællesrum hvor der også kan være behov for vejledning. En række studerende har kortere ophold, hvorfor der i vores bygning vil være en løbende udskiftning, primært i forbindelse med sommer og vinter optaget (14.1805).

Bygningsrådgiver/Konstruktør

Har du teoretisk/ teknisk baggrund og har du erfaring og lyst til at rådgive kunder indenfor drift- og vedligeholdelse, samt rådgivning, projektering og tilsyn med byggeprojekter af forskellig karakter og størrelse, er der her mulighed at blive en del af et nyt dynamisk team, der skaber de rigtige løsninger i forhold til kundens behov. Teamet besigtiger ejendomme og udarbejder langsigtede vedligeholdelsesstrategier, som skal danne beslutningsgrundlag for bygningsejere, bestyrelser mm, således at drift- og vedligeholdelse kan ske i prioriteret rækkefølge og til planlagt budget. Dine primære kunder vil være ejer- og andelsboligforeninger, men almene boligforeninger og kollegier, samt private udlejningsejendomme kan også forekomme. Jobbet løses med udgangspunkt i Måløv og med opgaver primært i distriktet Storkøbenhavn (53.1805).

Dynamisk produktionschef baseret syd for København

Med reference til den administrerende direktør skal du lede en produktion med i alt ca. 25 fastansatte (2-5 yderligere i spidsbelastningsperioder) hvor der konstant vil være fokus på forbedring, optimering og motivation af medarbejderstaben. Du får det samlede ansvar for vor klients produktion og produktionsplanlægning. Der er tale om en bearbejdende produktion med et produktionsapparat der løbende kræver fornyelse og optimering men som også vil stille krav til din tekniske forståelse og snilde i forhold til at finde de optimale løsninger (53.1804).

Projektleder - Ingeniør med solid elteknisk baggrund

Som Projektleder/Ingeniør er din primære arbejdsopgave at servicere kunder i forhold til tilbudsgivning, projektstyring samt levering af fordelings- og effekttavler. Du er ansvarlig for, at projekterne laves med den rigtige tekniske løsning, samt at det leveres indenfor den aftalte tidsramme, kvalitet og budget (53.1704).

Business Controller/Direktionsassistent til dynamisk vækstvirksomhed

Med reference til økonomidirektøren og I samarbejde med de øvrige i økonomiafdelingen, skal du følge op på de igangværende arbejder, kontrollere projekter og deres økonomi, deltage aktivt i budgettering, forholde dig til virksomhedernes processer og arbejdsgange samt udvikle og optimere disse. Du vil blive en nøglefigur i forhold til en række projekter indenfor økonomifunktionen og skal være en aktiv medspiller i forhold til den vækst, der planlægges for organisationen. Herudover vil du blive tæt knyttet til direktionen og vil også i den sammenhæng styre/eller deltage i tværgående projekter også udenfor de direkte økonomidiscipliner, deltage i udarbejdelse af strategiske præsentationer/referater o.lign. (53.1702).

El-Teknisk Produktingeniør

Du har et solidt el-teknisk fundament baseret i en uddannelse som ingeniør (kunne være Mekatronic eller lignende), kombineret med praktisk erfaring fra kombinationen af el- teknisk og mekanisk udvikling. Du har haft berøring med CE mærkning samt de dokumentationskrav der stilles (53.1611).

Key Account Manager - Norden

Du bliver med reference til salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kunde-segmenter, grossister og forhandlere i de nordiske lande. Du får account ansvaret for dette segment, og vil være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovs-afdækning til den faktiske projektgennemførelse (53.1606).

Associerede Partnere

Har du lyst til at blive selvstændig indenfor rekruttering og udvælgelse samt yde en seriøs og faglig kompetent rådgivning overfor dansk erhvervsliv, er muligheden her til stede uden det store kapitalbehov. Du kommer til at arbejde med anerkendte løsninger og en solid organisation i ryggen. Det er en forudsætning, at du har været beskæftiget i en del år indenfor et eller flere af vores forretningsområder. (53.1003)

Andre stillinger

Der vil – udover de stillinger, der på en eller anden måde annonceres – altid være en del andre stillinger der af forskellige grunde ikke bliver annonceret, men hvortil der udelukkende gennemføres diskret headhunting (Search and Selection). Du er derfor særdeles velkommen til at e-maile dit C.V. til emnebanken med samtidig angivelse af jobønsker, -niveau samt eventuelt branche(r).