Teknisk Projektleder

Du vil med reference til den Tekniske Chef for dette strategisk vigtige produktområde (POS) blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. MM er en ambitiøs virksomhed med en klar vækststrategi og en af forudsætningerne for gennemførsel af denne, er at optimere interne processer og workflow. Derfor ønsker virksomheden at styrke projektteamet bag, med en teknisk projektleder (53.1902).

Regnskabschef til ekspansiv virksomhed

KISO er en mellemstor dansk produktionsvirksomhed (ca. 50 medarbejdere). Virksomheden producerer tætningsprodukter i forskellige materialer, som vi sælger både direkte til større kunder og gennem branchespecifikke distributører. KISO er ambitiøs, målrettet og inde i en spændende udvikling. Vi eksporterer over 80% af vores salg til ca. 20 lande i Europa. Mulighederne i markedet er mange og KISO arbejder på mange fronter for at optimere og forsætte virksomhedens vækst. Jobbet er udfordrende og vi stiller krav til dig, men du vil nyde stor frihed og have store muligheder for at sætte rammerne selv. KISO er baseret i Køge (53.1901).

Property Manager/Ejendomsadministrator

Vores kunde er en større, seriøs dansk virksomhed indenfor boligudlejning. I løbet af de kommende år er der planlagt for drift, administration og udlejning af et større antal lejemål i samarbejde med en række større investorer. Der er derfor brug for at styrke organisationen med en Property Manager/Ejendomsadministrator (14.1810).

Experienced Software Engineer

We are an independent, self-managed Danish competence center owned by ILIAS Solutions, consisting of a small team of specialists within: statistics, AI and data science. We have our focus on developing flexible solutions/products primarily for international defense organizations, working closely with ILIAS Solutions, in order to be able to integrate our solutions into the ILIAS ERP-system – if needed. Our office is based in the innovative DTU Science park. Here you will have an option to participate in free events from external speakers/other high-tech companies, who – like us – work on developing the newest research from the university environment to commercialization (53.1811).

Business Development Manager

Du vil blive ansvarlig for din egen forretning i forretningen for et strategisk vigtigt og udfordrende produktområde. Du og dit team (ca. 10 mand) vil få det samlede ansvar for dette produktområde fra udvikling til salg. Området ses som et vigtigt strategisk vækstområde fremover og vi vil styrke området med en Business Development Manager (53.1810).

R&D Ingeniør

Du vil med reference til den Tekniske Chef for dette strategisk vigtige produktområde blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. Du kommer som en del af R&D afdelingen til at arbejde i spændingsfeltet mellem kunder, produktion og udvikling, og der vil konstant være behov for at din evne til at drive processer og projekter parret med din solide tekniske indsigt inden for plast- og metalbearbejdning (53.1809).

Logistic Development Manager

Som Logistic Development Manager skal du medvirke til at forbedre kundetilfredsheden gennem optimering af service, kvalitet og pris på tværs af virksomhedens globale forsyningskæde og her specielt den globale transport og distribution. Det vil kræve en ægte hands-on mentalitet at arbejde med definition af projekter, problemanalyser og implementering af løsninger, der balancerer service, omkostninger og varebeholdninger. Du vil skulle arbejde tæt sammen med Global Production and Supply Chain teamet, IT Shared Service og salgs-/service datterselskaber over hele verden (14.1806).

Instruktører til oplæring i brug af fælleskøkkener

Boligfonden DTU har etableret nye boliger for studerende på Linde Allé i Nærum hvor mange nationaliteter skal bo sammen. 172 studerende fordelt på 16 fælleskøkkener skal have en hverdag til at fungere i disse fine nyindrettede fælleskøkkener. Herudover har bygningen fællesrum hvor der også kan være behov for vejledning. En række studerende har kortere ophold, hvorfor der i vores bygning vil være en løbende udskiftning, primært i forbindelse med sommer og vinter optaget (14.1805).

Bygningsrådgiver/Konstruktør

Har du teoretisk/ teknisk baggrund og har du erfaring og lyst til at rådgive kunder indenfor drift- og vedligeholdelse, samt rådgivning, projektering og tilsyn med byggeprojekter af forskellig karakter og størrelse, er der her mulighed at blive en del af et nyt dynamisk team, der skaber de rigtige løsninger i forhold til kundens behov. Teamet besigtiger ejendomme og udarbejder langsigtede vedligeholdelsesstrategier, som skal danne beslutningsgrundlag for bygningsejere, bestyrelser mm, således at drift- og vedligeholdelse kan ske i prioriteret rækkefølge og til planlagt budget. Dine primære kunder vil være ejer- og andelsboligforeninger, men almene boligforeninger og kollegier, samt private udlejningsejendomme kan også forekomme. Jobbet løses med udgangspunkt i Måløv og med opgaver primært i distriktet Storkøbenhavn (53.1805).

Dynamisk produktionschef baseret syd for København

Med reference til den administrerende direktør skal du lede en produktion med i alt ca. 25 fastansatte (2-5 yderligere i spidsbelastningsperioder) hvor der konstant vil være fokus på forbedring, optimering og motivation af medarbejderstaben. Du får det samlede ansvar for vor klients produktion og produktionsplanlægning. Der er tale om en bearbejdende produktion med et produktionsapparat der løbende kræver fornyelse og optimering men som også vil stille krav til din tekniske forståelse og snilde i forhold til at finde de optimale løsninger (53.1804).

Projektleder - Ingeniør med solid elteknisk baggrund

Som Projektleder/Ingeniør er din primære arbejdsopgave at servicere kunder i forhold til tilbudsgivning, projektstyring samt levering af fordelings- og effekttavler. Du er ansvarlig for, at projekterne laves med den rigtige tekniske løsning, samt at det leveres indenfor den aftalte tidsramme, kvalitet og budget (53.1704).

Business Controller/Direktionsassistent til dynamisk vækstvirksomhed

Med reference til økonomidirektøren og I samarbejde med de øvrige i økonomiafdelingen, skal du følge op på de igangværende arbejder, kontrollere projekter og deres økonomi, deltage aktivt i budgettering, forholde dig til virksomhedernes processer og arbejdsgange samt udvikle og optimere disse. Du vil blive en nøglefigur i forhold til en række projekter indenfor økonomifunktionen og skal være en aktiv medspiller i forhold til den vækst, der planlægges for organisationen. Herudover vil du blive tæt knyttet til direktionen og vil også i den sammenhæng styre/eller deltage i tværgående projekter også udenfor de direkte økonomidiscipliner, deltage i udarbejdelse af strategiske præsentationer/referater o.lign. (53.1702).

El-Teknisk Produktingeniør

Du har et solidt el-teknisk fundament baseret i en uddannelse som ingeniør (kunne være Mekatronic eller lignende), kombineret med praktisk erfaring fra kombinationen af el- teknisk og mekanisk udvikling. Du har haft berøring med CE mærkning samt de dokumentationskrav der stilles (53.1611).

Key Account Manager - Norden

Du bliver med reference til salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kunde-segmenter, grossister og forhandlere i de nordiske lande. Du får account ansvaret for dette segment, og vil være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovs-afdækning til den faktiske projektgennemførelse (53.1606).

Associerede Partnere

Har du lyst til at blive selvstændig indenfor rekruttering og udvælgelse samt yde en seriøs og faglig kompetent rådgivning overfor dansk erhvervsliv, er muligheden her til stede uden det store kapitalbehov. Du kommer til at arbejde med anerkendte løsninger og en solid organisation i ryggen. Det er en forudsætning, at du har været beskæftiget i en del år indenfor et eller flere af vores forretningsområder. (53.1003)

Andre stillinger

Der vil – udover de stillinger, der på en eller anden måde annonceres – altid være en del andre stillinger der af forskellige grunde ikke bliver annonceret, men hvortil der udelukkende gennemføres diskret headhunting (Search and Selection). Du er derfor særdeles velkommen til at e-maile dit C.V. til emnebanken med samtidig angivelse af jobønsker, -niveau samt eventuelt branche(r).