Technical Manager responsible for a strategi product range

You will lead of a dynamic team (5-6 people) referring to the Manager responsible for all technical solutions in Micro Matic globally. You will be responsible for a strategic product range both related to Innovation projects and maintaining existing solutions (53.1806).

Bygningsrådgiver/Konstruktør

Har du teoretisk/ teknisk baggrund og har du erfaring og lyst til at rådgive kunder indenfor drift- og vedligeholdelse, samt rådgivning, projektering og tilsyn med byggeprojekter af forskellig karakter og størrelse, er der her mulighed at blive en del af et nyt dynamisk team, der skaber de rigtige løsninger i forhold til kundens behov. Teamet besigtiger ejendomme og udarbejder langsigtede vedligeholdelsesstrategier, som skal danne beslutningsgrundlag for bygningsejere, bestyrelser mm, således at drift- og vedligeholdelse kan ske i prioriteret rækkefølge og til planlagt budget. Dine primære kunder vil være ejer- og andelsboligforeninger, men almene boligforeninger og kollegier, samt private udlejningsejendomme kan også forekomme. Jobbet løses med udgangspunkt i Måløv og med opgaver primært i distriktet Storkøbenhavn (53.1805).

Dynamisk produktionschef baseret syd for København

Med reference til den administrerende direktør skal du lede en produktion med i alt ca. 25 fastansatte (2-5 yderligere i spidsbelastningsperioder) hvor der konstant vil være fokus på forbedring, optimering og motivation af medarbejderstaben. Du får det samlede ansvar for vor klients produktion og produktionsplanlægning. Der er tale om en bearbejdende produktion med et produktionsapparat der løbende kræver fornyelse og optimering men som også vil stille krav til din tekniske forståelse og snilde i forhold til at finde de optimale løsninger (53.1804).

Produktionsplanlægger

Med reference til fabrikschefen kan du se frem til en spændende og omskiftelig hverdag, hvor du vil indgå i et dynamisk og erfarent team (53.1803).

Administrativ Koordinator

Et udfordrende job i en lille men professionel organisation, hvor der både er højt til loftet og muligheder for stor indflydelse på egen arbejdssituation. En flad organisation og en behagelig omgangsform kendetegner virksomheden, bakket op af en familievenlig politik med flekstid – gennemsnitlig 37 timer pr. uge incl. frokost – og mulighed for diverse fritids- og sportsaktiviteter (14.1802).

Ejendomsinspektør

Vores kunde er en stor danskejet fond med udlejning af tæt på 1.000 lejemål. I løbet af de kommende år er der planlagt for drift, administration og udlejning af yderligere et stort antal lejemål i samarbejde med en række større investorer. Der er derfor behov for endnu en professionel ejendomsinspektør. Hovedarbejdsstedet er placeret lidt nord for København (14.1801).

Teknisk Produktchef Køling

Du vil med reference til Head of R&D blive teknisk ansvarlig for dette strategisk vigtige produktområde, og blive en del af et dynamisk team, der hele tiden har fokus på at udvikle og optimere produktporteføljen. Du vil være den drivende kraft i forhold til kølerelaterede projekter og vil indgå i teams på tværs af de øvrige teknologiske platforme (53.1709).

Kølespecialist

Du vil med reference til Produktchefen for køling blive en del af vores team, der konstant skal fokusere på at optimere og udvikle vores køletekniske produktportefølje. Du vil blive det praktiske omdrejningspunkt i forhold til køleteknologi og stå for test og evaluering af både eksisterende og nye køleteknologier. Du vil få en bred berøringsflade både internt og eksternt samt vil indgå i teams på tværs af vores teknologiske platforme. Din tekniske ekspertise vil blive udfordret og din evne til at være innovativ og fokuseret på forbedringer vil være vigtig (53.1708).

Projektleder - Ingeniør med solid elteknisk baggrund

Som Projektleder/Ingeniør er din primære arbejdsopgave at servicere kunder i forhold til tilbudsgivning, projektstyring samt levering af fordelings- og effekttavler. Du er ansvarlig for, at projekterne laves med den rigtige tekniske løsning, samt at det leveres indenfor den aftalte tidsramme, kvalitet og budget (53.1704).

Business Controller/Direktionsassistent til dynamisk vækstvirksomhed

Med reference til økonomidirektøren og I samarbejde med de øvrige i økonomiafdelingen, skal du følge op på de igangværende arbejder, kontrollere projekter og deres økonomi, deltage aktivt i budgettering, forholde dig til virksomhedernes processer og arbejdsgange samt udvikle og optimere disse. Du vil blive en nøglefigur i forhold til en række projekter indenfor økonomifunktionen og skal være en aktiv medspiller i forhold til den vækst, der planlægges for organisationen. Herudover vil du blive tæt knyttet til direktionen og vil også i den sammenhæng styre/eller deltage i tværgående projekter også udenfor de direkte økonomidiscipliner, deltage i udarbejdelse af strategiske præsentationer/referater o.lign. (53.1702).

Group Business Controller til hovedkontoret i Odense

Med reference til Group CFO skal du medvirke til at udvikling virksomhedens business controlling og bidrage til at skabe et solidt operationelt driftsoverblik. Du vil være en væsentlig bidragsyder til centrale projekter, der skal skabe gennemsigtighed i økonomistyringen. Du vil arbejde tæt sammen med øvrige funktioner i Group Finance bestående af Shared Service Center i Litauen, intern revision og treasury. Du vil ligeledes være en central sparringspartner for divisionernes CFO’er i Europa, USA og Asien (53.1615).

Head of International Quality - Based in Odense

With direct reference to the Supply Chain Director you will lead an international quality organization (app. 25 people) focusing on MM’s production facilities in Denmark, Lithuania, China, and England. You will have the total responsibility regarding Micro Matics quality development until delivery of the final product/solutions assurance from product. You have a Master’s degree in mechanical sciences/quality and 7-10 years of QA experience in an international production environment (53.1612).

El-Teknisk Produktingeniør

Du har et solidt el-teknisk fundament baseret i en uddannelse som ingeniør (kunne være Mekatronic eller lignende), kombineret med praktisk erfaring fra kombinationen af el- teknisk og mekanisk udvikling. Du har haft berøring med CE mærkning samt de dokumentationskrav der stilles (53.1611).

Key Account Manager - Norden

Du bliver med reference til salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle kunde-segmenter, grossister og forhandlere i de nordiske lande. Du får account ansvaret for dette segment, og vil være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovs-afdækning til den faktiske projektgennemførelse (53.1606).

Associerede Partnere

Har du lyst til at blive selvstændig indenfor rekruttering og udvælgelse samt yde en seriøs og faglig kompetent rådgivning overfor dansk erhvervsliv, er muligheden her til stede uden det store kapitalbehov. Du kommer til at arbejde med anerkendte løsninger og en solid organisation i ryggen. Det er en forudsætning, at du har været beskæftiget i en del år indenfor et eller flere af vores forretningsområder. (53.1003)

Andre stillinger

Der vil – udover de stillinger, der på en eller anden måde annonceres – altid være en del andre stillinger der af forskellige grunde ikke bliver annonceret, men hvortil der udelukkende gennemføres diskret headhunting (Search and Selection). Du er derfor særdeles velkommen til at e-maile dit C.V. til emnebanken med samtidig angivelse af jobønsker, -niveau samt eventuelt branche(r).