TEAMLEDER

Til en stilling med ansvarsopgaver indenfor Personaleledelse, Overvågning & Styring af kundekontakt, Aftaler og Ressourceallokering samt om nødvendigt andre administrative opgaver.

Vores kunde er en dansk virksomhed placeret i Storkøbenhavn, hvor Teamlederen kommer til at arbejde tæt sammen med Head of Operations, ligesom du deltager i møder der vedrører daglig drift og udvikling.

Opgaver:

Teamlederen er ansvarlig for den daglige ledelse af teamet. Dine hovedopgaver bliver at:

 • Lede, motivere og udvikle egne medarbejdere.
 • Arbejde med ledelsesværktøjer, der kan sikre fortsat fremdrift og målopfyldelse i teamet.
 • Træne medarbejderne i kommunikation og gode kundeoplevelser.
 • Løbende udvikle og implementere nye arbejdsgange og processer.
 • Deltage aktivt i drifts- og udviklingsmøder, hvor du får indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger og strategier.

Din professionelle og personlighedsmæssige baggrund:

 • En del års erfaring fra et lignende job.
 • Ledelseserfaring og behersker en motiverende og synlig ledelsesstil.
 • Stærk personlighed med en god og jordbunden selvtillid.
 • Resultatorienteret og god til at strukturere og planlægge.
 • Selvstændigt arbejdende.
 • Omhyggelig og systematisk.
 • Serviceorienteret.
 • Erfaren bruger af Microsoft Office.
 • Dansk som modersmål og et særdeles godt kendskab til engelsk både i skrift og tale.

Du tilbydes:

 • Et både personligt og professionelt udviklende job i en dansk virksomhed, hvor der lægges vægt på initiativ, kommunikation og selvstændighed.
 • En arbejdsplads med en flad organisation, hvor der både er højt til loftet og en behagelig omgangsform, bakket op af en familievenlig politik med fleksibelt arbejdssted og -tid.
 • En konkurrencedygtig løn og tiltrædelse så hurtigt som mulig.

Din ansøgning behandles fortroligt og videregives ikke uden forudgående accept. Vedlæg C.V., mærk den Teamleder/14.1907 og e-mail den snarest muligt til Partner Otto Eggers på e-mail: oe@consultor.dk

CONSULTOR
Tuborg Boulevard 12, 3., DK-2900 Hellerup
Telefon +45 70 22 45 05, Fax +45 36 94 40 10
e-mail: oe@consultor.dk
Internet: www.consultor.dk