KOMMERCIEL PRODUKTCHEF/MARKEDSCHEF

Brug din solide byggefaglige baggrund til at videreudvikle segmentet for andels- og ejerforeninger

OBH-Gruppen er en privatejet spændende landsdækkende ingeniørvirksomhed, der består af selskaberne OBH Rådgivende Ingeniører A/S og OBH Ingeniørservice A/S. Der er ca. 180-200 medarbejdere med hovedkontor i Odense og flere regionale afdelinger i Danmark. OBH-Gruppen ønsker at være den foretrukne bygningsrådgiver med fokus på en høj faglig ingeniørrådgivning til kunderne, hvor god kundeorientering står øverst på dagsordenen. OBH-Gruppen ønsker at have de mest tilfredse kunder i branchen.

Jobbet:

Du bliver med reference til Salgsdirektøren ansvarlig for at definere, evaluere og udvikle segmentet andels- og ejerforeninger. OBH er allerede i segmentet, men ønsker en større fokus på de specielle forhold der gør sig gældende, hvor du sammen med teamet vil få ansvaret for at bygge det op og være med til at definere konditioner og rammerne for området, naturligvis med solid støtte fra organisationen.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med resten af organisationen og vil være kundernes naturlige omdrejningspunkt i forhold til virksomhedens løsninger. Du er således involveret i hele processen, fra den initiale behovsafdækning til den faktiske projektgennemførelse. Du bliver den der står på mål for sikkerhed og kvalitet i leverancen samt den fornødne dokumentation. Du vil være baseret på OBH’s ”Københavnerkontor” i Måløv.

Jobbet vil kræve, at du sætter dig grundigt ind i hele værdikæden og de tekniske muligheder, samt at du besidder en generel forståelse for kundernes behov og arbejdsbetingelser.

Du bliver primus motor i såvel tilbudsfasen som i den faktiske gennemførelse, hvor du vil være bindeleddet mellem dit forretningsområde og resten af den udførende del af organisationen.

Der er tale om et job med gode muligheder for at bruge din solide byggefaglige indsigt til at udvikle forretningen og du er ubetinget typen der ser muligheder før begrænsninger.

Kvalifikationer:

Du har en solid byggeteknisk baggrund, der sikrer en bred grundlæggende forståelse for de opgaver der arbejdes med i dit kundesegment.

Du har en god erfaring indenfor bygningsvedligeholdelse eller lignende bygge relaterede funktioner, og du formår at bruge denne til at være den der samler alle trådene og formår at delegere opgaverne videre i huset.

Du er vedholdende, tålmodig og formår at være servicerende og sælgende i samme proces. Din evne til at holde fokus på bolden, og hele tiden vurdere hvordan din og virksomhedens ressourcer bedst muligt tages i anvendelse vil være central.

Du evner at styre projekter og holde mange bolde i luften uden at miste overblikket. Du har en solid forståelse for de IT-redskaber og anvender dem naturligt i dit daglige arbejde.

Du tilbydes:

Et særdeles spændende og udfordrende job i en virksomhed der er førende både på kvalitet og løsninger. Virksomheden sikrer en solid indføring i virksomhedens produkter kombineret med løbende videreuddannelse.

Du får tilbudt en konkurrencedygtig lønpakke.

Eventuelle spørgsmål rettes til Partner i Consultor Allan Jacobsen 2093 0063.

Send venligst dit C.V. på alj@consultor.dk mærket ”Kommerciel Produktchef/53.1906”. Al henvendelse vil blive behandlet fortroligt, og kun overdraget til OBH-Gruppen med din godkendelse.

CONSULTOR
Tuborg Boulevard 12, 3., DK-2900 Hellerup
Telefon +45 70 22 45 05, Fax +45 36 94 40 10
e-mail: alj@consultor.dk
Internet: www.consultor.dk