PRODUKTIONSCHEF

Meget dynamisk, baseret syd for København

Vor klient er en ledende producent indenfor sit område. Der sælges primært til industrien, og kunderne er både danske og udenlandske. Med en meget stor eksportandel eksporteres p.t. til et stort antal Europæiske markeder. Firmaet er inde i en spændende udvikling, som kræver øget fokus på produktionsplanlægning og optimering, og organisationen skal derfor styrkes med en dynamisk Produktionschef.

Job indhold

Med reference til den administrerende direktør skal du lede en produktion med i alt ca. 25 fastansatte (2-5 yderligere i spidsbelastningsperioder) hvor der konstant vil være fokus på forbedring, optimering og motivation af medarbejderstaben.

Du får det samlede ansvar for vor klients produktion og produktionsplanlægning. Der er tale om en bearbejdende produktion med et produktionsapparat der løbende kræver fornyelse og optimering men som også vil stille krav til din tekniske forståelse og snilde i forhold til at finde de optimale løsninger.

Produktionen er meget specialiseret og en af prioriteterne vil være at simplificere arbejdsgangene, sikre en mere dynamisk arbejdsstyrke som kan håndtere flere funktioner og samtidig skabe grundlag for at nye medarbejdere hurtigere kan læres op.

Virksomheden forventes at vokse betragteligt over de kommende år, og det er dit ansvar konstant at være på forkant i forhold til den tekniske udvikling, og dermed også være instrumentel i forhold til udvikling og optimering af fabrikken så den optimalt lever op til de strenge krav om leveringssikkerhed og kvalitet, der stilles fra vor klients kunder

Du bliver naturligvis en del af ledergruppen og den bærende kraft i forhold til vor klients investeringer i ny teknologi og integrationen af denne. Det er ligeledes intentionen langsomt at indføre LEAN tanker, hvor det giver mening.

Profil

Du har en solid teknisk og ledelsesmæssig erfaring kombineret med en relevant teknisk uddannelse og en god indsigt i den forarbejdende industri. Der vil være fokus på din evne til at lede, motivere og udvikle medarbejderstaben, og du skal besidde den nødvendige forretnings-mæssige forståelse, så du kan sikre, at din organisation støtter op om forretningen og ikke omvendt.

Viden om LEAN vil være særdeles relevant gerne kombineret med en bred indsigt og erfaring i optimering af ressourcer både teknisk og på mandskabssiden.

Som person er du udstyret med evnen til at samarbejde på alle niveauer og din struktur og planlægningsevne skaber optimalt overblik. Du har en positiv gennemslagskraft, der formår at skabe en tværorganisatorisk samling, der støtter op om virksomhedens dynamik.

Du vil få brug for din evne til at skabe klarhed og gennemsigtighed, og det kombineret med din evne til at motivere til den optimale indsats skaber grundlaget for en dynamisk produktionsenhed som kan støtte op om vor klients aktiviteter.

Du behersker engelsk og har et godt kendskab til IT-redskaber – især er gode forudsætninger i Excel vigtigt.

Du tilbydes

Et udfordrende job I en spændende international virksomhed, hvor der vil være gode muligheder for at skabe rammerne for dit job. Du vil løbende blive udfordret både fagligt og ledelsesmæssigt samt blive støttet op af en professional organisation og en ambitiøs strategi.

Måtte ovenstående medføre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Partner i Consultor Allan Jacobsen 2093 0063 som bistår i forbindelse med denne rekruttering.

Send venligst C.V. på alj@consultor.dk mærket ”Produktionschef/53.1804”. Al henvendelse vil blive behandlet fortroligt, og din eventuelle interesse vil kun blive videregivet til vor klient med din godkendelse.

CONSULTOR
Tuborg Boulevard 12, 3., DK-2900 Hellerup
Telefon +45 70 22 45 05, Fax +45 36 94 40 10
e-mail: alj@consultor.dk
Internet: www.consultor.dk