DATAARKITEKT

Med projektstyrings erfaring og forretningsforståelse

Hos OBH Rådgivende Ingeniører er vi brændende optaget af, hvordan det byggede miljø kan blive sundere, sikrere og bedre for mennesker. Vi tror på, at vi alle bliver formet af de bygninger vi befinder os i – fra skoler til boliger og arbejdspladser. Derfor bygger vi til mennesker, vi rådgiver for mennesker og måler og tester med menneskers livskvalitet for øje. Sammen med kunder og samarbejdspartnere tager vi ansvar for, at de bygninger vi er involveret i skaber værdi for både brugere, ejere og det omgivende samfund. Sammen skaber vi bedre rammer om menneskers liv, læring og arbejde.

Vi er ca. 200 medarbejdere fordelt på hovedkontor i Odense og flere regionale afdelinger.

Læs mere om OBH Rådgivende Ingeniører på https://www.obh-gruppen.dk 

Om stillingen

OBH Rådgivende Ingeniører søger en ny medarbejder til IT-afdelingen.

Du samler ønsker og krav på tværs af organisatoriske skel, og i samarbejde med forretningen definerer og styrer du de udviklingsopgaver, der vedrører data warehouse og rapportering.

Du kommer til at bistå forretningen med at fremfinde og kombinere data fra diverse produktionssystemer (MS CRM, MS NAV, egenudviklede marksystemer etc.), med henblik på at lave Ad-hoc udtræk og analyser, samt være den primære driver i opbygningen af vores data warehouse og dertil hørende PowerBI rapporter. Dette arbejde udføres i samarbejde med forretningen og vores eksterne leverandører på området.

Du laver modeller, der hægter produktionssystemernes data sammen i vores data warehouse, så data kan bruges til KPI’er, beslutningsgrundlag og danne grundlag for salg af dataydelser ude i forretningen.

Der er allerede stor efterspørgsel på bedre udnyttelse af de data vi har opsamlet i vores produktionssystemer, og der er også superbrugere, der er klar til at definere deres behov for data og selv lave dataanalyser, men de har brug for en teknisk sparringspartner. Som firma har vi brug for en person, der kan sikre at data på tværs er konsistente og indgår i en datamodel som forretningen kan se sig selv i.

Konkret indebærer det bl.a.:

  • Hjælpe aftagere af datavisninger med at forstå og definere deres behov.
  • Være bindeled mellem forretningskravene og de tekniske resurser / leverandører.
  • Projekt- og opgave-styring af opgaver med fokus på rapportering, BI og Machine Learning (Alt det vi kan trække ud af vores data warehouse).
  • Opbygning og dokumentation af databegrebsmodel i samarbejde med forretning og eksterne eksperter.
  • Problemløsning – finde årsager og beskrive løsningsforslag som forretningen kan forholde sig til.
  • Coache / hjælpe forretningen med at komme frem til de bedste løsninger.
  • Ad-hoc analyser baseret på data der er i data warehouse.
  • Forslag til ændringer.
  • Lave/tilpasse PowerBI rapporter baseret på data i vores data warehouse.
  • Forretningssupport på rapportering.

Du vil alt efter behov også få mulighed for at deltage som IT projektleder i andre udviklingsopgaver, der ikke direkte er relateret til data warehouse.

Du vil indgå i et smalt, men erfarent og professionelt IT team, der i høj grad benytter sig af eksterne leverandører til specialistopgaver. IT Teamet består p.t. af en overordnet IT ansvarlig samt en IT driftsansvarlig. Du vil indgå i teamet med reference til den IT ansvarlige.

Derudover har vi tilknyttet en timeansat supporter.

Hvem er du?

Da du selvstændigt skal kunne drive disse opgaver frem imod vores strategiske mål, skal du have evner og lyst til at påtage dig projektlederrollen og hjælpe de øvrige interessenter til enighed om, hvad det er for et datagrundlag der skal skabes, og hvordan det kan og skal forstås.

Du er derfor en god projektleder og facilitator, der kan samle og koordinere forretningens ønsker i konkrete tiltag i forhold til data. Du har arbejdet med data rapportering og BI før, du har enten en forretningsanalytisk baggrund eller en IT teknisk baggrund. Du kan kombinere data fra flere kilder og samle disse data i begrebsmodeller, som forretningen kan forstå, og som kan danne grundlag for PowerBI rapporter der skal bruges bredt i firmaet.

Det vil være et stort plus, hvis du også kan byde ind på Machine Learning og “let” programmering, – ikke som udvikler, men mere som den der kan definere ønskerne i forhold til vores eksterne leverandører.

Vi forventer en kandidat der har både projektleder erfaring og erfaring med data arkitektur. Vægtningen vil vi anslå til at være 60 % data arkitekt og 40 % projektstyring.

På det menneskelige plan trives du i et uformelt arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på gennemtænkte løsninger.

Du forstår naturligvis, at du som en del af en stabsfunktion har et stort ansvar for at levere en god service. Derfor er du som menneske imødekommende, hjælpsom og fleksibel.

OBH Rådgivende Ingeniører tilbyder dig

Vi tilbyder et spændende og udviklende job i en veletableret rådgivningsvirksomhed med et bredt forretningsområde og mange forskellige medarbejdergrupper. Du får en selvstændig og ansvarsfuld hverdag med gode kolleger og mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi ved, at arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen, og derfor prioriterer vi at skabe en god balance.

Vi tilbyder sociale arrangementer, personaleforening, sundhedsforsikring, pension, madordning og en konkurrencedygtig løn.

Ansøgning

Har stillingen din interesse, så send dit C.V. til Allan Jacobsen, Partner i Consultor på alj@consultor.dk mærket ”Dataarkitekt/53.2101”. Consultor hjælper OBH Rådgivende Ingeniører med at finde den rigtige til stillingen.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen eller OBH Rådgivende Ingeniører, kan du kontakte Allan Jacobsen, Partner i Consultor, på mobil 2093 0063.

CONSULTOR
Tuborg Boulevard 12, 3., DK-2900 Hellerup
Telefon +45 70 22 45 05, Fax +45 36 94 40 10
e-mail: alj@consultor.dk
Internet: www.consultor.dk