DIT CV / ANSØGNING

Skemaet nedenfor skal kun anvendes såfremt du ikke har et normalt C.V., som du kan e-maile til os.

Annoncens overskrift:

Det i annoncen angivne mærke:

Hvor er annoncen set:

Dato på det medie, hvori annoncen set:

Ansøgers Navn:

Privat adresse:

Postnummer og by:

Privat telefon:

Privat telefax:

Privat E-mail:

Privat mobiltelefon:

Arbejdsmæssig mobiltelefon:

Fødselsdato og alder:

Civilstand:

Ægtefælles eller samlevers stilling:

Ægtefælle eller samlevers ansættelsessted:

Antal børn med angivelse af alder:

Ansøgers nuværende stilling:

Ansøgers nuværende ansættelsested:

Dato for nuværende ansættelse:

Firmatelefon:

Nuværende årlig bruttoløn:

Særlig lønelementer, der indgår i bruttoløn:

Opsigelsesvarsel:

Motivation for ansøgning:

Ønsker til fremtidig stilling:

Lønforventning:

Samlet uddannelsesforløb:

Samlet erhvervsforløb:

Kendskab til sprog:

EDB-kendskab:

Fritidsinteresser:

Eventuelle øvrige oplysninger:

Samtlige felter i skemaet bedes venligst udfyldt!